Tilpasset din bedrift, skaper vi et digitalt og interaktivt miljø for mestring, motivasjon og læring. Målsetting, teknologi og kunnskap benyttes som viktige verktøyer.

Vi gjør det spennende for dine ansatte å fokusere på oppgavene som er lønnsomme for din bedrift

Målsetting

Hva som er viktigste målsetninger i din bedrift vet du best. Det er naturlig å bygge spillet rundt de viktigste KPI`ene hos dere. Økt inntjening, tilført kunnskap hos medarbeiderne, korrekt gjennomføring av arbeidsoppgaver og bedre oversikt er det som går igjen hos våre kunder.

Spillkonsept

Hver bedrift er unik. Vi utvikler et spillkonsept som sømløst passer ditt selskaps visjon, kjerneverdier, profil og målsetting. Spillet vil oppleves som en naturlig forbedring av det bedriften i dag allerede gjør. Spillkonseptet fundamenteres i resultatoppnåelse og motivasjon, alltid med en engasjerende, lærende og positiv tilnærming.

Deltagere

Hvem som skal involveres i din bedrift er det du som vet best. Riktig klassifisering av nivåer, tilganger, spillere, rapportlesere, administratorerer, mellomledere og støttepersonell gjøres i fellesskap med oss og sikrer at alle deltagerne følges opp på sitt nivå.

Algoritmer

Algoritmene spesialtilpasses bedriften og typen deltagerne. Ved å forutse hva som kommer til å skje fremover, bygges et sett med varslinger basert på ulike hendelser i spillet. Alle varslingene er positivt vinklet og bidrar til å øke medarbeidernes syn på viktigheten av den underliggende arbeidsoppgaven.

Rapporter

Som øverste leder er det viktig at du holdes oppdatert på hvem som gjør hva, både riktig og galt. Sammen finner vi ut hva som passer for dere enten det er interaktive live-rapporter, ukentlig tilsendt statusrapport eller at vi setter opp hendelsesbaserte varslingsrutiner ved viktige mileåæler i spillet.

Support

I idè- og utviklingsfasen får dere tildelt en kontaktperson som utformer spillet basert på spesifikasjoner fra dere. Kontaktpersonen har lang erfaring innen "Customised Corporate Gamification Soulutions" og vil komme med forslag til best mulig gjennomføring hos dere. Vårt kundesenter overtar når spillet er startet og løser eventuelle utfordringer underveis.

Se video

Vi motiverer mennesker

ved å gjøre oppgavene spennende og engasjerende.

Motivasjon og glede

Fremdeles er mange bransjer avhengig av mennesker til å utføre oppgaver som skaper overskudd for bedriften.

Strukturen i spillene vi utvikler avhenger av hvordan bedriften er organisert med rådgivere/selgere, teamledere, mellomledere og toppledelse, samt hvilken arbeidsmetodikk dere benytter i dag. Mange bedrifter vet hvordan jobben skal gjøres, men sliter med å få medarbeiderne til å gjøre jobben på den riktige måten. Psykologien bak motivasjon er et omfattende tema med mange teorier. For å forstå hvordan gamification fungerer, må vi ha en grunnleggende forståelse av hva som skjer i hjernen når du er motivert. Det betyr at vi må vite litt om dopamin, som er det kjemiske signalet som blir overført fra ett neuron til det neste. Kort forklart, kroppen din frigir dopamin når du opplever glede. Vi lar medarbeiderne dine oppleve glede når de utfører KPI`ene som du definerer som viktigst, ved bruk av digitale belønninger for virkelige prestasjoner.

KPI

De 3 viktigste ytelsesindikatorene (KPI) for lønnsom vekst i din bedrift benyttes ofte som utgangspunkt i utviklingsfasen av spillet. Noe av hemmeligheten ligger i å kombinere både harde og myke KPI`er for å oppnå høyere grad av motivasjon hos medarbeiderne. Når spillet startes vil medarbeiderne oppleve en videreforedling av måten bedriften i dag arbeider på, designet for en sømløs, mer motiverende, oppgradering av jobben som allerede utføres i dag.

Fremdriftsprinsippet
Les mer
Fremdriftsprinsippet

 

Å oppleve fremgang, uansett hvor liten den er, er den viktigste indikatoren for ytelse og tilfredshet. Forskningen er entydig på dette området. Det indre arbeidslivet går opp og ned (hvordan en har det med seg selv på jobben), man har gode og dårlige dager og dette påvirker ytelsen. Å oppleve fremgang i meningsfylt arbeid er den kraftigste stimulansen til et godt indre arbeidsliv.

Kilde:

The Progress Principle : Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work. Av (forfatter) Steven Kramer og Teresa M. Amabile.
Gamification
Les mer
Gamification

Gamification er anvendelsen av spilldesignelementer og spillprinsipper i situasjoner utenfor spill-sammenheng. SurplusPlay har spesialisert seg på å benytte disse metodene for å betydelig øke medarbeidernes motivasjon til å utføre oppgavene som skaper overskudd i din bedrift. Vi kaller det «Customised Corporate Gamification Solutions». 

Gamification kan benyttes til mye forskjellig, vi har valgt å fokusere på områdene som omfatter positiv læring og økt organisatorisk produktivitet.

Målet med gamification er å motivere brukere til problemløsning for å øke brukernes engasjement, egennytte, øke datakvalitet, gi mestringsfølelse eller bidra til læring. Teknikken oppmuntrer blant annet brukerne til å utføre oppgaver som de vanligvis finner kjedelig, slik som å fullføre en spørreundersøkelse eller lese en nettside med instruksjoner.

Gamification utnytter naturlige psykologiske behov som konkurranseinstinkt, ønske om å lykkes, higen etter status, evne til altruistisk samarbeid, tilfredshet ved å fullføre oppgaver og selvrealiseringsbehov.  

En avtale med SurplusPlay innebærer å få eksisterende oppgaver til å oppleves mer som et spill. Metoder for dette kan være å legge til gradvis stigende vanskelighetsgrad, knytte sammen oppgaver ved å legge ut på en virtuell reise og begynne oppgaveløsningen med en forklaring eller introduksjonskurs.

2008

Begrepet "Gamification" dukker opp

2010

Venturekapitalistene begynner å investere i gamification

2012

45 000 mennesker melder seg på professor Kevin Werbachs online gamification kurs

2017

Globalt gamification marked verdsatt til 27 milliarder kroner

2017-2026

Årlig estimert vekst i gamification 36,2 %

Idè & Utvikling

Dette er hvor spillet tar form. Kanskje har dere allerede en idé, eller dere ønsker å vite mer om mulighetene som finnes i deres bedrift. Uansett hjelper vi dere i gang.

Implementering

For å sikre at spillet sømløst passer måten dere jobber på i dag legger vi stor vekt på god implementering. Dette gir en naturlig og profesjonell brukeropplevelse når spillet startes. 

Spillet

Oppmuntring og motivasjon fra ledelsen er et viktig element for å sikre best mulig effekt (surplus) av spillet. Vi bistår underveis slik at dere oppnår best mulig gjennomføring.

Don`t be the player,

be the game.

Start reisen nå

Kontakt detaljer

Email: post@surplusplay.no
Telefon: +47 924 00 852 

TOP